Regionaal Korenfestival

26/27 september 2009


In het weekend van 26 en 27 september 2009 hebben 2 zangverenigingen uit de gemeente Echt-Susteren een korenfestival op touw gezet, waarin 13 koren uit de gemeente en directe omgeving als een muzikale wervelwind over het Böhmerwald zijn getrokken.
Omdat 13 koren aan één stuk best wel een lange zit is, was het evenement verdeeld over 2 dagen: op zaterdag traden 7 koren op en op zondag passeerden no 6 koren de revue.
Onderaan deze pagina vindt u links naar fotos van het evenement
Deelnemers, waren: Corde et Animo, Buchter mannenkoor, Cantabile, Con Amore, De Wiejerdzangers, De Zank, De Eght-Galm, MGV Cäcilia Haaren, MGV Cäcilia, Waldfeucht, Novi Cantus, Sumadi ,Mes Amis en mannenkoor Koningsbosch.
Deze zangverenigingen zijn allen uit onze gemeente en de dorpen er omheen waar, zoals mannenkoor Koningsbosch in één van haar werken zingt, de meisjes mooier zijn en de wijn beter is dan in de grote stad.
Het festival werd gehouden in zaal Böhmerwald aan de Krimweg in Koningsbosch.
Vrijdag 25 september werd in Loes actueel tussen 11 en 12 aandacht aan het festival besteedt.
Loes actueel is een programma van de locale omroep Echt-Susteren en te beluisteren via de locale kabel, de ether en www.loesfm.nl

Zaterdag 26 september, aanvang 17:00 uur

Opening door: Corde et Animo, Maria Hoop en Kon. erk. mannenkoor St. Caecilia, Koningsbosch. Met een samenzang van Santo van Tore W Aas.
dirigent: Marc Kalkhoven
piano: Jeanny Vergoossen
Na de opening zal mannenkoor St. Caecilia zijn aandeel van het concert ten gehore brengen.
Gewestelijke zangvereniging De Eght-galm, Echt
dirigent : Har Ramakers
pianiste : Jeanny Vergoossen
De Gewestelijke Zangvereniging De Eght-galm is opgericht 20 oktober 1969 en viert dus dit jaar haar 40-jarig jubileum.
Het gemengde koor is samengesteld uit 39 zangers en zangeressen.
Hoofdzakelijk wordt er wereldlijke muziek gezongen, met een breed repertoire,maar het opluisteren van een kerkdienst behoort ook tot haar mogelijkheden. De Eght-galm presenteert zich door het geven van concerten,opluisteren van festiviteiten en kerkelijke diensten.
Sinds 2000 staat het koor onder leiding van Har Ramakers uit Limbricht en is Jeanny Vergoossen-Henssen onze vaste begeleidster.
Männergesangverein 1927 Cäcilia Haaren e.V.
Dirigent en Pianist : Burkhard Böhmer
Vocale groep Sumadi, Susteren
Dirigent: Jo Huijnen
De Vocale Groep Sumadi uit Susteren staat al jaren voor een groep mensen die elke week met veel plezier zingt.
Het repertoire bevat de meest uiteenlopende muzieksoorten.
Van klassiek-getinte muziek tot rock en van gospels tot moderne popnummers.
Het geheel wordt bij elkaar gehouden door de altijd enthousiaste dirigent, Jo Huijnen.
De Zank, Beegden
Dirigent : Gerard Leurs
Pianist : Roger Dings
De zank is opgericht op 5 mei 1998; momenteel bedraagt het Ledenaantal 35
Het koor heeft een uitgebreid repertoire. Wordt in het begin van zijn bestaan nog veel gebruik gemaakt van eenvoudige melodieën die voorzien zijn van dialectteksten, gaandeweg zijn drie- en vierstemmige liederen opgenomen in het programma.
Door de grote variatie in de aard van optredens is het repertoire zeer divers. Immers, optreden in een verzorgingstehuis of op bonte avonden vraagt andere liederen dan tijdens een concert of korenavond.
Mannenkoor "De Zank" probeert zich dan ook zoveel mogelijk aan bepaalde situaties aan te passen.
Limburgse en Duitse liederen zijn populair bij de zangers van "De Zank". Bovendien worden deze, zo blijkt vaak, door de meeste luisteraars erg gewaardeerd.
Het mannenkoor zingt tijdens de jaarlijkse liturgische dienst op kermis- en carnavalszaterdag in Beegden, altijd in het dialect.
Zanggroep Mes Amis, Koningsbosch
De Wiejerdzangers, St-Joost
Dirigent : Piet Volders
Pianiste : Suus van Petegem
Begin 1985 werd tijdens een van de St. Jooster carnavals activiteiten het idee geboren een mannenkoor op te richten. Een vijftal St. Joostenaren heeft zich toen erg ingespannen om meerdere mannen net zo enthousiast te krijgen als zij zelf waren. En met succes, want reeds in mei 1985 werd de eerste repetitie gehouden met maar liefst 18 zanglustige mannen.
In de loop van 1986 werd aan het koor de naam " De Wiejerdzangers " toegekend. Deze naam is afgeleid van het moerassig gebied dat vroeger rond de monumentale kloosterboerderij in St. Joost lag en dat in de volks mond "de wiejerd "werd genoemd. Intussen is het koor onder de muzikale leiding van Piet Volders (een van de initiatiefnemers voor de oprichting van het koor) uitgegroeid tot een mannenkoor met 36 zingende leden.

Zondag 27 september, aanvang 16:00 uur

Opening door: Corde et Animo, Maria Hoop en Kon. erk. mannenkoor St. Caecilia, Koningsbosch. Met een samenzang van Santo van Tore W Aas.
dirigent: Marc Kalkhoven
piano: Jeanny Vergoossen
Na de opening zal Corde et Animo haar aandeel van het concert ten gehore brengen.
Dirigente : Jeanny Vergoossen
Pianiste : Peggy Smeets
Ensemble Cantablile
Dirigent: Paul Kalkhoven
Pianist: Bart Pols
Het ensemble werd in juni 1980 opgericht door mevr. Riet Kallen, zangpedagoge in Geleen en bestond uit leerlingen die bij haar zangles volgden.
Met grote regelmaat werden er concerten gegeven en missen opgeluisterd, gedirigeerd door Jo Broekhoven die thans nog als bas-bariton lid is.
In 1995 heeft mevr. Kallen afscheid genomen en werd de groep voortgezet o.l.v. Paul Kalkhoven, toen tenor bij ons Esemble, en die als muziekdocent werkzaam is bij het Graaf Huyncollege te Geleen. Hij doet dit geheel belangeloos.
We waren te gast in een uitzending van de NCRV, bij BRT-radio en bij onze eigen Limburgse radio. Er werd een concertreis naar Pfarrkirche (Oostenrijk) gemaakt in 1990.
In de zomer van 1996 namen wij deel aan het "Bergisches Chorfest" in Overath (Duitsland).
In 1998 hebben wij een CD opgenomen, getiteld "Introduction".
We beschikken over een uitgebreid Kerkelijk en Wereldlijk repertoire van klassieke en moderne componisten. Onze vaste begeleider aan de piano/orgel is Bart Pols, 5e jaars conservatorium-student.
Buchter Mannenkoor, Buchten
Gemengde zangvereniging Novi Cantus.
Dirigente : Peggy Smeets
Pianiste : Jeanny Vergoossen
Onze Gemengde Zangvereniging "Novi Cantus" werd in 1967 als zelfstandig kerkkoor opgericht. Officiële inschrijving bij de notaris vond pas in 1984 plaats.
In 1995 kwam mede door de inspiraties van de nieuwe dirigent Peggy Smeets de ommezwaai en werden naast meerstemmige liturgische liederen, profane (wereldse) liederen in het repertoire opgenomen. Het uitgebreide repertoire, waarin wij geen taal uit de weg gaan, heeft tijdens vele optredens bewondering en enthousiasme bij het publiek losgemaakt.
De vereniging bestaat uit ca. 40 enthousiaste zangeressen en zangers. Sinds jaar en dag heerst er binnen onze vereniging een geweldige sfeer.
MGV Cäcilia, Waldfeucht
Dirigent : Luuc Karsten
Mannenkoor Cäcilia Waldfeucht is onderdeel van de Gesang- und Musikverein Cäcilia Waldfeucht en werd in 1863 opgericht. In de St. lambertusparochie in Waldfeucht vervult het koor ook de rol van kerkkoor. Op het repertoire van het koor staan behalve religieuze werken ook veel wereldlijke werken.
Luuc Karsten is sinds 2005 dirigent van het koor en heeft een frisse wind in het koor gebracht.
Door deel te nemen aan concerten van bevriende koren, niet alleen in Waldfeucht en omstreken, maar ook in Nederland en België, bevordert het koor de vriendschappelijke relaties tussen koren.
Met de concertserie "Wie es Euch gefällt" zetten dirigent en koor altijd weer nieuwe aksenten. In Juni 2009 heeft het koor met succes deelgenomen aan het 'Leistungssingen' van de zangersbond Nordrhein- Westfalen en mag zich nu Concertkoor noemen. Volgend jaar willen de mannen weer deelnemen aan het 'Leistungssingen' en hopen dan te promoveren naar de A-catagorie.
Het volgende concert van het koor vindt plaats op zaterdag 7 November 2009, aanvang 20.00uur, in de Bürgertreff Waldfeucht, Brabanter Strasse 32.
Gemengd Zangkoor Con Amore
Dirigent: Jo Huijnen
Pianist: Jos Grootjans
Het gemengd koor Con Amore is opgericht in september 1982. Con Amore is gestart vanuit een behoefte van een kleine groep enthousiaste dames en heren om samen in koorverband vooral het lichtere genre muziek te beoefenen.
De eerste tien jaren van haar bestaan werd het repertoire verbreed en aangepast aan de groeiende kooromvang en klankkleur. Ook meer klassieke werken verschenen op het programma maar de doelstelling van het allereerste begin werd niet uit het oog verloren. Intussen is kenmerkend voor het optreden van Con Amore een vlotte afwisseling tussen meer klassieke zangstukken en eigentijdse pop, jazz en musicalmuziek, vaak a capella gezongen. Hoogtepunten waren de uitvoering van de rockopera "Jesus Christ Superstar" in 1987 en 1992 bij gelegenheid van het eerste en tweede lustrum. Bij gelegenheid van het derde lustrum voerde Con Amore het muziekspektakel "Con Amore goos to the movies" uit.


Mannenkoor Koningsbosch repeteert iedere dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in Café de Sport aan de Kerkstraat in Koningsbosch.
Corde et Animo repeteert op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 h in het patronaat, zaal de Annendaal naast de kerk in Maria Hoop
U bent van harte uitgenodigd eens een repetitie bij een van de organiserende verenigingen bij te wonen.

Het korenfestival werd mede mogelijk gemaakt door:


Adviesbureau Steevens
Adviesbureau Stoffels-Bongers
Afisco
Auto- en motorrijschool Sevriens
Autobedrijf F. Cüppers
Blauwe-bessenkwekerij "Oppe Boesj"
Bloemisterij Wim Niessen
Boerderijwinkel Paulissen
Boerderijwinkel Von Cleef
Boomkwekerij Geilen-Timmermans
Camping Böhmerwald
Cüppers vof
Dakdekkersbedrijf Van der Borgh
Dierenspeciaalzaak "De Roodstaart"
Eetcafé 't Pintje
Fa. Muijsers-Geurts
Grenswinkel Peulen
Goertz Assurantiën
Grondverzetbedrijf Keulen
Herman van Ophoven
Hoveniersbedrijf Eric Mercx
Janssen Veehandel
Kapsalon "Het Atelier"
Laumen Elektro
Loonbedrijf Timmermans
Meubelmagazijn Koningsbosch
Meubelmakerij Sjra Janssen
Modehuis Gertie
Mulders Advocaten
Peter op 't Veld Elektro
Timmerwerken Sevriens
Xella

Vanzelfsprekend zijn van dit evenement veel fotos gemaakt. Om het overzichtelijk te houden heb ik ze opgesplitst in diverse series. De series zijn in chronologische volgorde.
foto's sectie
De voorbereiding
zaterdag voor concert
St. Caecilia, Koningsbosch
De Eght-galm, Echt
Cäcilia, Haaren
Sumadi, Susteren
Pauze zaterdag
De Zank, Beegden
publiek zaterdag
Mes Amis, Koningsbosch
De Wiejerdzangers, St. Joost
Afterparty zaterdag
Corde et Animo, Maria Hoop
Cantabile, Geleen
Buchter mannenkoor
Helaas zijn er geen fotos van het optreden van Novi Cantus
Cäcilia Waldfeucht
Con Amore, Baexem
afsluiting
afterparty zondag
stilte na de storm

Deze pagina is bijgewerkt op 20 februari 2010

Valid XHTML 1.0 Strict